Àrea laboral


Àrea laboral

És una categoria del dret ubicada entre el dret públic i el dret privat que regula les relacions entre empresaris i treballadors. És dret privat perquè regula la relació entre dos particulars (empresari i treballador), i és dret públic perquè l’Estat hi intervé, a través de normes d’obligat compliment que regulen aquesta relació entre dos particulars.

Els nostres serveis en dret laboral:

  • Tramitació ERTE.
  • Reclamació acomiadament improcedent.

Vols el nostre assessorament?

Contacta’ns!