Laia Torra Capella
T|A Lletrada

La Laia Torra Capella es va llicenciar en Dret a la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona l’any 2009.

És membre de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona amb número de col·legiada 34641, així com, membre de la Societat Catalana d’Advocats de família (SCAF).

És especialista en Dret de Família, Dret Civil i Dret Penal. Concretament posseeix experiència en procediments en els quals s’aplica el Codi Civil Català i espanyol, com per exemple, procediments de divorci, modificacions de mesures de sentència ferma, procediments de filiació, execucions de sentència, procediment de divisió del condomini, procediments de successions, procediments d’incapacitat total o parcial, reclamacions de quantitat, entre d’altres, Així com procediments en els quals s’aplica el Codi penal.

Te una àmplia experiència en l’assessorament en matèria de divorcis, successions, incapacitacions i el l’àmbit contractual i penal.

Posseeix la següent formació específica: Curs en Dret Matrimonial i Família cursat a l’ICAB l’any 2011. Curs dels drets del consumidor en la contractació electrònica cursat al Col·legi d’Advocats de Barcelona l’any 2011. Curs pràctic sobre el procediment d’incapacitació, tutela i internaments psiquiàtrics cursat al Col·legi d’Advocats de Barcelona l’any 2012. Curs sobre Propietat Horitzontal a la Llei 5/2006, de 10 de maig, del Llibre Cinquè del CCC, cursat al Col·legi d’Advocats de Barcelona l’any 2014. Curs LOPD 2014: coneixement pràctic de la normativa de protecció de dades, cursat al Col·legi d’Advocats de Barcelona l’any 2014. Curs Dret de Successions cursat al Col·legi d’Advocats de Barcelona l’any 2015.

Anna Pérez Argemí
T|A Lletrada

L’Anna Pérez Argemí es va llicenciar en Dret a la Universitat Autònoma de Barcelona l’any 2012.
És membre de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Terrassa amb número de col·legiada 2592.

És especialista en Dret Bancari, Penal Econòmic, Dret Concursal i Negligències Mèdiques.
En particular, posseeix una àmplia experiència en reclamacions per l’existència de clàusules abusives en préstecs i crèdits hipotecaris, així com un servei de Broker (estudis de viabilitat, sol·licitud, gestió i assessorament en préstecs hipotecaris, estudis fiscals en operacions immobiliàries i altres servies relacionats). Disposa també d’una àmplia experiència en tramitació de Llei de segona oportunitat tant en persones físiques com persones jurídiques.
Posseeix la següent formació específica: Curs d’aplicació i subjecció a la Llei de Segona oportunitat i exoneració de passiu insatisfet, Curs sobre abús de clàusules hipotecàries (nul·litat de clàusula sòl i IRPH com a índex de referència), Dret Mercantil (actuacions a inscriure en el Registre Mercantil, ampliacions de capital i compravenda de participacions-accions socials).

Rosa Pérez Argemí
T|A Agent immobiliari i de la propietat

La Rosa Pérez Argemí disposa d’una gran experiència l’àmbit comercial, i des de l’any 2017 s’ha especialitzat en l’àmbit immobiliari titulat per l’escola oberta de negocis com Agent Immobiliari i de la propietat- AICAT.
Presta serveis de mediació, assessorament i gestió en transaccions immobiliàries relacionades amb la compravenda, lloguer, permuta i cessió de béns immobles.

Vols el nostre assessorament?

Contacta’ns!